De hoofdzonden van Elmo.
 

Nu Elmo "volwassen" is, kunnen we wat tijd besteden aan zijn scherpe kantjes. Die hebben vervelende of net leuke effecten op zijn medebewoners. Zullen we maar van wal steken?

Egoïsme

Elmo is als laatste bijgekomen in ons gezin. Dat zorgt ervoor dat hij in afstand eigenlijk het verst van zijn baas afblijft. Op die manier heeft hij zo zijn eigen willetje ontwikkeld om zijn aanwezigheid te benadrukken. Dat uit zich op vele manieren: wordt Dunja door haar baasje of iemand anders geknuffeld, moet en zal hij zich tussen haar en de persoon in kwestie wringen. Dat geldt ook als de baas door zijn vrouwtje geknuffeld wordt. Ook dan plaatst hij zich tussen hen in.

Gramschap

Voor zijn baas is Elmo een goede vriend. Hij heeft echter een ontvlambaar karakter en duldt geen voorbijgangers met honden of paarden. Een in de tuin rondzwervende knabbel zal hij met verve tegen Dunja verdedigen en als ze zich al te opdringerig gedraagt, kan ze zijn furie verwachten. De ultieme lont aan het vuur van zijn gramschap is wel Axel. Hem nog maar horen volstaat om zijn nekharen te doen stijgen. Dit staat dan wel in schril contrast met het geluid dat hij op dat moment uit: bijna janken als een puppy.

Koppigheid

Schelmo hangt vaak de ezel uit. Toegegeven, hij is graag buiten, weer of geen weer. Het kost ons meestal veel tijd en vooral veel koekjes om hem naar binnen te lokken. Het lokritueel is vooral leuk om te bekijken, niet om zelf uit te voeren. Enkel zijn baas heeft voldoende inpakt om, als het snel moet gaan, hem meteen mee te krijgen. Alle anderen worden begroet op gegrol als ze iets te driest van stapel willen lopen.

Luiheid

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, zelfs niet bij Elmo, vleit hij zich graag neer op zijn favoriete stekjes. Binnen posteert hij zich meestal voor een deur. Bij momenten gedraagt hij zich dan als tochthond en moet je hem letterlijk met deur en al opzij duwen... Enige reactie die je dan krijgt, is een verstoorde blik waarna hij zich doodleuk opnieuw uitstrekt en verder luiert.

Dwaasheid

Daarmee bedoelen we niet dat hij domme dingen doet. (Alhoewel...) Het heeft meer te maken met onstuimig wild gedrag dat zich op verschillende manieren kan uiten. Waarom zou je bijvoorbeeld netjes rond de zitbank lopen als je er gewoon kan overspringen? Dat is toch de kortste weg tussen het salon en de keuken? Als Elmo alleen thuis is en het vrouwtje wil schoonmaken in de keuken, is het logisch dat hij in de woonkamer mag rondhangen. We mogen dan niet vergeten om alle ramen te sluiten, anders staat hij in geen tijd aan de achterdeur...

Verwaandheid

Een wat kwalijke term als we dit op een Hovawart willen toepassen. Ondanks zijn kleinere gestalte, is ook Elmo een statige verschijning die bij andere rassen ontzag inboezemt. Hij schijnt dit ook te beseffen en meet zich dan altijd een houding aan waar je op de duur wel mee moet lachen. Nauw aansluitend met het feit dat hij een geboren alfa is, is het feit dat hij overal en altijd eerst wil zijn. Lukt het Dunja soms om als eerste haar neus naar buiten te steken, dan mag ze zich eraan verwachten dat Elmo haar letterlijk over de kop springt.

Opdringerigheid

Tot slot moeten we ook dit luik even belichten. Dit aspect heeft wel met alle voorgaande te maken maar heeft zo zijn aparte reacties. Onze schelm heeft en krijgt ook toegang tot de badkamer. Wat je als mens er ook te doen hebt, je krijgt steevast Elmo mee als oppas. Na het wassen, mag je je steeds verwachten aan een grondige inspectie. De lichtste vorm is meestal het helpen afdrogen. De beste wijze om van zijn opdringerigheid af te raken, is gewoon negeren. Dat negeren heeft soms na langere tijd resultaat. Ondertussen is het tandjes bijten en niks laten merken. Vooral moeilijk als die lieve Schelmo je handdoek beet heeft!

Is Elmo daarom een vervelende hond? Helemaal niet! Hij is altijd welkom geweest in ons gezin en zal het ook blijven. Elmo heeft een beschermengel: zijn baas. Die waakt dag en nacht over zijn jongste oogappel en is bijzonder trots op dit stukje ongeregeld!

Doei!!!

 

 


Webmaster , all rights reserved.

Last update 25/11/2010