Axel weet hoe laat het is!!!
 

Er bestaan verschillende strekkingen als het erover gaat of honden kunnen denken. Zo ook over het al dan niet bezitten van tijdsbesef. Toegegeven: of je nu 10 minuten weg bent geweest of een hele dag, de begroeting is meestal even hartelijk.
Of het nu aan Axel ligt of dat het een meer algemeen verspreid fenomeen is, we weten het niet maar Axel heeft een aantal bijzondere gaven. Zo weet hij perfect de week van het weekeinde te onderscheiden. Dit heeft zeker niets te maken met de gedragingen van zijn baas want die is meestal vroeg op en laat in bed (vroeger althans). Tijdens de week wekt hij zijn baas altijd om kwart voor zes. In het weekeinde niet... Aan dit fenomeen zit wel een reukje: op werkdagen wordt de wekker op dit tijdstip bron van ellende voor baasjes. Tijd om weer aan een nieuwe werkdag te beginnen, dus tijd om de baas te wekken. Dat gebeurd natuurlijk niet tijdens het weekeinde. Dan geeft Axel zijn baas meestal uitstel van executie tot een uur of zeven.

Observaties van mijn huisgenoten hebben al geleerd dat Axel ook weet wanneer ik op de terugweg ben van het werk. Hij wordt dan altijd iets actiever en, als hij buiten rond loopt, posteert hij zich aan de poort.

Het meest bizarre verschijnsel is dat Axel weet welke dag van de week het is. Daarmee bedoelen we: donderdag! Hij kan geen link leggen tussen de dag en de kleding die zijn baas die dag draagt. Andere gedragingen horen er ook al niet bij... Wat is het dan dat er voor zorgt dat hij perfect weet dat het donderdag is? Toen we jaren geleden gevraagd werden om voor de BHC de website op te starten, kwam Axel natuurlijk altijd mee op visite bij Jadzea. Gemakkelijkheidhalve opteerden we toen voor de donderdagavond om aan de site te werken. Met de opstart van Hovawartinfo, bleef deze gewoonte bestaan. Het heeft niet lang geduurd of ons Boeleke liet van 's ochtends vroeg al weten dat hij wist wat er die avond te gebeuren stond. Het is en blijft een volslagen raadsel. Kan hij dan tellen? Lezen? Hoe slaagt hij erin zich niet te vergissen?

Vandaag 3 september 2009 was het niet anders. Vrolijker dan op andere dagen kwam hij me weer wekken. Enkel "Ja?" zorgde er zelfs voor dat hij nog geestdriftiger werd. Toen ik hem dan daarstraks ging begroeten, maakte hij van vreugde zelfs een klein dansje op zijn achterpoten. Geloof me, zo blij is hij dan ook weer niet om mij terug te zien. Dat hij vandaag naar zijn geliefde mocht, dat zorgde bij hem voor de opwinding...

Wie dacht dat het enkel tot hem beperkt bleef, heeft het mis. De laatste maanden begint ook Elmo zich op donderdag ochtend spontaan meer uitgelaten te gedragen. Die mag tijdens de afwezigheid van Axel immers door heel het huis lopen en ook voor hem is dit een feest.

Wie zich geroepen voelt er een studie over te maken, is bij deze van harte welkom!

Mijn persoonlijk gevoel is dat hij tot veel meer in staat is dan wat je van een hond mag verwachten. Als ik naar hem kijk, zie ik hem "denken". Nauwelijks twijfel dat hij dit niet kan! De verklaring dat hij dan ook weet welke dag we zijn vandaag??

 

 

Axel wacht geduldig zijn tijd af...

 


Webmaster , all rights reserved.

Last update 28/10/2010